Rozwój, Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Klastring


Inicjatywy

11 grudnia 2012 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Klastrem GIFT, reprezentowanym przez Lecha Wozicha, a US-Polish Trade Council, reperezentownym przez prof. Piotra Moncarza ze Stanford University. Celem tego prorozumienia jest „wspomaganie wychodzenia na rynki światowe polskich firm innowacyjnych działających w obszarze mikrogeneracji i magazynowania energii elektrycznej”, a szczególnie USPTC będzie wspierać członków klastra GIFT w ramach programu Ośrodka Wspierania Polskich Innowacji w Dolinie Krzemowej (US-Poland Innovation Hub in Silicon Valley).